Stomatologie

illustration-splash

Stomatologické vyšetření je vyšetření dutiny ústní pacienta. Toto vyšetření může být provedené samostatně jako malé klinické vyšetření v případě zjevných obtíží (zápach z dutiny ústní, výrazné slinění, preference měkkého krmení před tvrdou stravou, bolestivost při žvýkání, hnisavé abscesy v oblasti čelisti, u drobných savců typicky nechutenství apod.)

Základní stomatologické vyšetření provede každý z našich doktorů. Na specializované zubní ošetření a rozšířené stomatologické poradenství máme specializované hned dvě doktorky a sice MVDr. Šmírovou a MVDr. Dostálovou a je potřeba se k nim vždy dopředu objednat. Zubní zákroky provádíme každý den od pondělí do pátku. Pokud si nejste jistí, zda váš mazlíček zubní ošetření potřebuje a stav je akutní, zastavte se i bez objednání na konzultaci. Na zubní zákroky u drobných savců se u nás specializuje MVDr. Ryšavá.

Stomatologické vyšetření je většinou součástí jiných prohlídek. velmi často hodnotíme chrup při běžném vyšetření před vakcinací, vstupní prohlídce (chrup štěňat), ale i při klinickém vyšetřením z důvodu jiného zdravotnímu problému nebo problémů, které se stavem dutiny ústní mohou souviset (např. onemocnění srdce, inapetence, apod.).
Cenu čištění zubního kamene a celkové ošetření ústní dutiny je často komplikované říci předem, většinou se jedná spíše o odhad. Často se totiž dozvídáme komplexní a ucelený stav dutiny ústní až po uvedení pacienta do sedace, event. v případech výrazných patologických změn v dutině ústní do celkové anestezie (tu volíme vždy inhalační) a u velké spousty pacientů odhalí zjevné problémy až provedený zubní rentgen.
Neradi spojujeme zubní zákroky s jinými chirurgickými úkony, během zubních zákroků se uvolňuje spoustu infekčního materiálu a sám o sobě je často velmi náročný jak délkou tak i spotřebou energie, kterou potřebuje pacient ke správnému hojení.

Uvedení do anestezie je shodné s přípravou na zákrok v odstavci u kastrací. Každý zubní pacient je připojený na monitor a sledují se jeho životní funkce během inhalační anestezie. Pouze částečná sedace se již příliš nevyužívá. Aby zákrok proběhl co nejšetrněji pro pacienta, je potřeba jej zaintubovat tak, aby nevdechoval infekční aerosol produkovaný při zubním čištění a probíhal správný monitoring vdechovaných a vydechovaných plynů a to v sedaci nelze. U některých pacientů nalézáme v dutině ústní výrazné změny na zubech někdy jsou změny nespecifické a je potřeba provést intraorální rentgen pro definitivní diagnozu.

Některým pacientům mohou být již na úvodní kontrole nasazena antibiotika, která předem dutinu ústní mírně vyhojí a pokračuje se s nimi i po zákroku. Někdy jsou nasazena antibiotika až po zákroku, dle stavu. Všichni pacienti mají léky proti bolesti nejen během zákroku, ale dostávají je v podobě tabletek nebo sirupu i na domů po samotném ošetření, aby se cítili pohodlně a rychle se hojili. U většiny starších pacientů také doporučujeme předoperační vyšetření krve. Posoudíme tak celkový zdravotní stav event. bezpečnost podávání léků proti bolesti a vhodné zvolení antibiotik.

Zejména při vícečetných extrakcích (multiextrakce), ale i při extrakcích zubů s více kořeny, se rány po vytržených zubech čistí a šijí, aby došlo k rychlejšímu zahojení a menšímu krvácení. U multi extrakcí se vždy využívá inhalační anestezies monitoringem životních funkcí, vždy se nasazují antibiotika a zhotovují rentgenologické snímky, pacienti také po zákroku necháváme zotavit na infuzi, proto se cena zákroku ve vyšších cenových relacích.

U drobných savců jsou nemoci zubů jedním z nejčastějších zdravotních problémů, ovšem ne každý jsme schopni vyřešit pouze u nás. Některé zubní onemocnění vyžadují například CT vyšetření, které u nás není k dispozici. Základní posouzení nesprávného skusu, přerůstání zubů, eventuelně periapikálních abscesů jsme schopni ošetřit. Volíme vždy inhalační anestezii, jen ve výjimečných případech, kdy se jedná o následné doladění prvního většího ošetření lze v případě korekce předních hlodáků ošetřit pacienta bez anestezie pouze s analgezií nebo mírnou sedací. Na drobné savce všeho druhu se u nás specializuje již výše zmíněná MVDr. Ryšavá a na toto ošetření je nutné se objednat. V akutních případech se snažíme tyto pacienty ošetřit, co nejdříve.

illustration-splash

Ceník stomatologie

Dentální hygiena v celkové anestezii bez extrakce zubů
5 000 - 6 000,- Kč
Dentální hygiena v celkové anestezii s extrakcí zubů
6 000 - 8 000,-Kč
Multiextrakce v celkové anestezii
7 000 - 9 000,- Kč
Zubní ošetření drobných savců hlodáky i moláry v celkové anestezii
2 000 - 3 000,-Kč
Provedení biochemického vyšetření krve před zákrokem
800,- Kč