Stomatologie

illustration-splash

Stomatologické vyšetření je vyšetření dutiny ústní pacienta. Toto vyšetření může být provedené samostatně jako malé klinické vyšetření v případě zjevných obtíží (zápach z dutiny ústní, výrazné slinění, preference měkkého krmení před tvrdou stravou, bolestivost při žvýkání apod.)

Stomatologické vyšetření je většinou součástí jiných prohlídek. velmi často hodnotíme chrup při běžném vyšetření před vakcinací, vstupní prohlídce (chrup štěňat), ale i při klinickém vyšetřením z důvodu jiného zdravotnímu problému nebo problémů, které se stavem dutiny ústní mohou souviset (např. onemocnění srdce, inapetence, apod.).
Cenu čištění zubního kamene a celkové ošetření ústní dutiny je často komplikované říci předem, většinou se jedná spíše o odhad. Často se totiž dozvídáme komplexní a ucelený stav dutiny ústní až po uvedení pacienta do sedace, event. v případech výrazných patologických změn v dutině ústní do celkové anestezie (tu volíme vždy inhalační) a u velké spousty pacientů odhalí zjevné problémy až provedený zubní rentgen.

Uvedení do anestezie je shodné s přípravou na zákrok v odstavci u kastrací. Sedativní variantu volíme u mladších pacientů, kteří nemají stav dutiny ústní v tak špatném stavu event. jim opravdu stačí obyčejné odstranění zubního kamene ultrazvukem. U některých pacientů bohužel již nalezneme v dutině ústní výrazné změny na zubech nebo jsou změny nespecifické a je potřeba provést intraorální rentgen pro definitivní diagnozu.

Některým pacientům mohou být již na úvodní kontrole nasazena antibiotika, která předem dutinu ústní mírně vyhojí a pokračuje se s nimi i po zákroku. Někdy jsou nasazena antibiotika až po zákroku, dle stavu. Všichni pacienti mají léky proti bolesti nejen během zákroku, ale dostávají je v podobě tabletek nebo sirupu i na domů po samotném ošetření, aby se cítili pohodlně a rychle se hojili. U většiny starších pacientů také doporučujeme předoperační vyšetření krve pro posouzení celkového zdravotního stavu event. bezpečnosti podávání léků proti bolesti a vhodnému zvolení antibiotik.V některých případech je pro přesnou diagnostiku nutné zhotovení rentgenových snímků, to často pomáhá například při rozhodování, který zub je nutné vytrhnout a který lze zachovat.

Zejména při vícečetných extrakcích (multiextrakce), ale i při extrakcích zubů s více kořeny, se rány po vytržených zubech čistí a šijí, aby došlo k rychlejšímu zahojení a menšímu krvácení u multi extrakcí se vždy využívá inhalační anestezies monitoringem životních funkcí, vždy nasazují antibiotika a zhotovují rentgenologické snímky, pacienti také po zákroku necháváme zotavit na infuzi, proto se cena zákroku ve vyšších cenových relacích.

Neradi spojujeme zubní zákroky s jinými chirurgickými úkony. Na zubní úkony je potřeba se vždy objednat. Specialistkou na zubní chirurgii je doktorka MVDr. Eliška Slunečková. U drobných savců jsou nemoci zubů jedním z nejčastějších problémů, ovšem ne každý jsme schopni vyřešit u nás. Některé zubní onemocnění vyžadují například CT vyšetření, které u nás není k dispozici. Základní posouzení nesprávného skusu, přerůstání zubů, eventuelně jednodušších periapikálních abscesů jsme schopni ošetřit. Volíme vždy inhalační anestezii, pouze v případě, kdy je pacient spolupracující a vyžaduje pouze korekci předních hlodáků, lze provést zákrok za plného vědomí pacienta, eventuelně lze využít pouze mírnou sedaci.

illustration-splash

Ceník stomatologie

Ošetření zubního kamene - Kočka (nezahrnuje předop. krve, extrakce zubů a rtg)
2500 - 3000,- Kč
Ošetření zubního kamene - Pes (nezahrnuje předop. krve, extrakce zubů a rtg)
3000 - 4500,-Kč
Provedení intraorálního RTG - Kočka/Malý pes
+ 1000 - 1500,- Kč
Provedení intraorálního RTG - Střední pes/Velký pes
+ 1500 - 2000,-Kč
Provedení biochemického vyšetření krve před zákrokem
+ 790,- Kč
Uzavřená extrakce řezáků/premolárů
+ 500 - 1000- Kč
Chirurgická extrakce špičáků/ P4/ M1
+ 700 - 1500,- Kč