Stomatologie

illustration-splash

Stomatologické vyšetření je vyšetření dutiny ústní pacienta. Toto vyšetření může být provedené samostatně jako malé klinické vyšetření v případě zjevných obtíží (zápach z dutiny ústní, výrazné slinění, preference měkkého krmení před tvrdou stravou, bolestivost při žvýkání apod.)
Základní stomatologické vyšetření provede každý z našich doktorů, ale specialistou na zuby všeho druhu je paní doktorka MVDr. Slunečková, která provádí nejen zubní chirurgii a hygienu. Ta se momentálně vzdělává dálkově ve Velké Británii k získání podrobnějších znalostí a nových přístupů a to i v endodoncii. Základní zubní ošetření s běžnými extrakcemi provádí i paní doktorka MVDr. Dostálová.

Stomatologické vyšetření je většinou součástí jiných prohlídek. velmi často hodnotíme chrup při běžném vyšetření před vakcinací, vstupní prohlídce (chrup štěňat), ale i při klinickém vyšetřením z důvodu jiného zdravotnímu problému nebo problémů, které se stavem dutiny ústní mohou souviset (např. onemocnění srdce, inapetence, apod.).
Cenu čištění zubního kamene a celkové ošetření ústní dutiny je často komplikované říci předem, většinou se jedná spíše o odhad. Často se totiž dozvídáme komplexní a ucelený stav dutiny ústní až po uvedení pacienta do sedace, event. v případech výrazných patologických změn v dutině ústní do celkové anestezie (tu volíme vždy inhalační) a u velké spousty pacientů odhalí zjevné problémy až provedený zubní rentgen.

Uvedení do anestezie je shodné s přípravou na zákrok v odstavci u kastrací. Sedativní variantu volíme u mladších pacientů, kteří nemají stav dutiny ústní v tak špatném stavu event. jim opravdu stačí obyčejné odstranění zubního kamene ultrazvukem. U některých pacientů bohužel již nalezneme v dutině ústní výrazné změny na zubech nebo jsou změny nespecifické a je potřeba provést intraorální rentgen pro definitivní diagnozu.

Některým pacientům mohou být již na úvodní kontrole nasazena antibiotika, která předem dutinu ústní mírně vyhojí a pokračuje se s nimi i po zákroku. Někdy jsou nasazena antibiotika až po zákroku, dle stavu. Všichni pacienti mají léky proti bolesti nejen během zákroku, ale dostávají je v podobě tabletek nebo sirupu i na domů po samotném ošetření, aby se cítili pohodlně a rychle se hojili. U většiny starších pacientů také doporučujeme předoperační vyšetření krve pro posouzení celkového zdravotního stavu event. bezpečnosti podávání léků proti bolesti a vhodnému zvolení antibiotik.V některých případech je pro přesnou diagnostiku nutné zhotovení rentgenových snímků, to často pomáhá například při rozhodování, který zub je nutné vytrhnout a který lze zachovat.

Zejména při vícečetných extrakcích (multiextrakce), ale i při extrakcích zubů s více kořeny, se rány po vytržených zubech čistí a šijí, aby došlo k rychlejšímu zahojení a menšímu krvácení u multi extrakcí se vždy využívá inhalační anestezies monitoringem životních funkcí, vždy nasazují antibiotika a zhotovují rentgenologické snímky, pacienti také po zákroku necháváme zotavit na infuzi, proto se cena zákroku ve vyšších cenových relacích.

Neradi spojujeme zubní zákroky s jinými chirurgickými úkony. Na zubní úkony je potřeba se vždy objednat.  U drobných savců jsou nemoci zubů jedním z nejčastějších problémů, ovšem ne každý jsme schopni vyřešit u nás. Některé zubní onemocnění vyžadují například CT vyšetření, které u nás není k dispozici. Základní posouzení nesprávného skusu, přerůstání zubů, eventuelně jednodušších periapikálních abscesů jsme schopni ošetřit. Volíme vždy inhalační anestezii, pouze v případě, kdy je pacient spolupracující a vyžaduje pouze korekci předních hlodáků, lze provést zákrok za plného vědomí pacienta, eventuelně lze využít pouze mírnou sedaci.

illustration-splash

Ceník stomatologie

Ošetření zubního kamene - Kočka (nezahrnuje předop. krve, extrakce zubů a rtg)
2500 - 3000,- Kč
Ošetření zubního kamene - Pes (nezahrnuje předop. krve, extrakce zubů a rtg)
3000 - 4500,-Kč
Provedení intraorálního RTG - Kočka/Malý pes
+ 1000 - 1500,- Kč
Provedení intraorálního RTG - Střední pes/Velký pes
+ 1500 - 2000,-Kč
Provedení biochemického vyšetření krve před zákrokem
+ 790,- Kč
Uzavřená extrakce řezáků/premolárů
+ 500 - 1000- Kč
Chirurgická extrakce špičáků/ P4/ M1
+ 700 - 1500,- Kč