Kastrace a chirurgie měkkých tkání

illustration-splash

Kastrace neboli sterilizace znamená odstranění pohlavních žláz u samců varlat (orchiektomie) u samic vaječníků (ovariektomie zkr. OE) nebo vaječníků i dělohy (ovariohysterektomie zkr. OHE). Kastrace provádíme z preventivních, ale i terapeutických důvodů (například zánět dělohy, přítomnost tumorů mléčných žláz, varlat, nebo kryptorchismu apod.). Kastrace stejně jako ostatní chirurgické zákroky provádíme metodou laparotomickou, což znamená, že otevíráme dutinu břišní ve střední linii. Do budoucna je v plánu pořízení endoskopické přístrojové techniky, ale zatím jsme od ní vzhledem k ceně pro cílové klienty ustoupili.

Všechny níže uvedené informace o chirurgickém zákroku platí nejen pro kastrace, ale také pro veškeré ostatní chirurgické zákroky. Mezi další nejčastěji prováděné chirurgické zákroky patří chirurgie trávicího ústrojí (gastrotomie, enterotomie, enterektomie, extirpace slinných žláz), sleziny (splenektomie), močového ústrojí (cystotomie, cystektomie, ureterotomie, uretrostomie), odstraňování tumorů kůže a tumorů v dutině břišní a zákroky v dutině hrudní (thorakocentéza, thorakotomie, thorakodrenáž) a další.

Převážnou většinu zákroků provádíme v inhalační anestezii, pacienti jsou napojeni na EKG, pulzní oxymetr, kapnometr a vše vyhodnocuje monitor životních funkcí. U starších pacientů, delších a náročnějších zákroků nebo nestabilních pacientů současně se zákrokem pacienti podstupují zároveň infuzní terapii, na kterou často navazujeme i po zákroku.
V případě fen i koček a ramlic a samic morčat kastrujeme vždy způsobem ovariohysterektomie pokud si majitelé nepřejí jinak. U potkanů většinou volíme ovariektomii. U psů kastrujeme z preskrotálního přístupu z jedné kastrační rány. Rány po kastracích ve většině případů šijeme intradermálním vstřebatelným stehem, takže není nutná kontrola ani žádná velká péče majitele po zákroku. Většina pacientů je vybavena prubanovou košilkou, která kryje ránu a drží gázové čtverce na ráně, aby si jí pacient nemohl ošetřovat sám jazykem. U náročnějších a obratných pacientů raději vybavíme pacienty domů límcem.

Drobní savci jsou během zákroku na výhřevné podložce a infuzní roztok je většinou postoperačně aplikován pod kůži formou injekčního bolu. U drobných savců využíváme pouze inhalační anestezii.

Příprava na operační zákrok
Psi a kočky musí být před zákrokem alespoň přes noc bez přístupu ke krmivu, tekutiny ovšem doporučujeme podávat až do zákroku. Na jakýkoliv operační zákrok je nutné se objednat. Pacienta je možné dovézt i dříve, než je hodina objednaného zákroku a vyzvednout dle domluvy.

Příprava na zákrok může, ale nemusí probíhat za přítomnosti majitele. Zahájí se kontrolou váhy a zavedení nitrožilní kanyly a aplikace sedativních látek přímo do žíly v takovém množství, aby došlo k pozvolné sedaci pacienta. U některých pacientů může předcházet v rámci kanylace také odběr krve na vyšetření krve (zejména biochemické vyšetření) pro lepší posouzení zdravotního stavu pacienta a odhadnutí nutnosti pooperační péče.

Biochemické vyšetření krve vždy doporučujeme u zvířat starších, u mladších zvířat se zdravotními potížemi nebo u těch, kde se vyskytly zdravotní komplikace v rodinné anamnéze a u všech pacientů, u kterých se provádí terapeutická (léčebná) kastrace.
V případě výskytu nádorů mléčných žláz u fen a koček každé operaci také předchází rentgenologické zobrazení dutiny hrudní z důvodu možného výskytu metastáz.Majitelům po operaci vždy voláme, ale pacienta propouštíme až tehdy, kdy je plně při vědomí a ve stabilizovaném stavu. U drobných savců hladovka většinou není doporučována, a proto jsme rádi, pokud je majitelé donesou spolu s přepravkou/přenoskou, kde mají i tekutiny a krmivo. Pokud to není možné, samozřejmě pacienta před i po zákroku ubytujeme.V ceně zákroku je nejen zákrok samotný, ale také veškerá použitá léčiva, zohledněna je vždy délka zákroku a váha pacienta, pooperační péče, krytí rány a terapie bolesti, event. použití jiných léčiv (antibiotik). Pokud je v rámci kastrace nutné i odstranění tumorů na mléčných žlázách může cena samozřejmě stoupat podle náročnosti a rozsahu nádorových změn, rozsáhlejší předoperační diagnostiky a také histologického vyšetření tumoru, které doporučujeme, ale je samozřejmé dobrovolné.
Cena histologického onkologického vyšetření se pohybuje okolo 1500-2000,- Kč

Operační zákrok shrnutí

 • NUTNÉ OBJEDNÁNÍ-telefonicky, mailem info@veterinanusle.cz nebo při kontrole v ordinaci
 • HLADOVKA minimálně přes noc-to znamená poslední krmení večer před zákrokem
 • TEKUTINY ano až do zákroku
 • CELKOVÝ ZDRAVOTNÍ STAV
  - hárání, mrouskání nebo nedávnou vakcinaci (do 14 dní) hlaste ošetřujícímu lékaři nebo sestřičce
  - jakékoliv AKTUÁLNÍ zdravotních obtíže (průjmy, kašle, zvracení apod.) hlaste ošetřujícímu lékaři nebo sestřičce
  - jakékoliv známé CHRONICKÉ onemocnění (zvíře má šelest, mělo nějaké potíže s játry, ledvinami, apod.) hlaste ošetřujícímu lékaři nebo sestřičce
 • UŽÍVÁNÍ LÉKŮ
  - prosíme sdělte lékaři i jakoukoliv medikaci (pravidelně užívá léky na srdce, na bolest apod.)
  - prosíme sdělte lékaři nežádoucí reakce na léky nebo vakcinace
illustration-splash

Ceník kastrace

Preventivní kastrace - Fena samice (malá/střední/velká plemena)
4500 - 8000,- Kč
Terapeutická kastrace (např. pyometra)-Fena samice (malá/střední/velká plemena)
8000 - 12000,-Kč
Preventivní kastrace - Pes samec (malá/střední/velká plemena)
3500 - 5500,- Kč
Preventivní kastrace - Kočka samice
2000 - 2500,-Kč
Terapeutická kastrace (např. pyometra)-Kočka samice
3000 - 4000,- Kč
Preventivní kastrace - Kocour samec
1000 - 1200,- Kč
Kastrace - Králík, Potkan, Morče (samec/samice)
1500 - 2800,- Kč
Chirurgické zákroky méně náročné bez hospitalizace
7000- 10 000,- Kč
Ostatní chirurgické zákroky více náročné s hospitalizací
10 000- 15 000,- Kč