Ortopedické ošetření

illustration-splash

Ortopedické vyšetření je vyšetření opěrného a pohybového ústrojí zvířete. Základní ortopedické vyšetření provede kterýkoliv lékař, v případě potřeby je domluveno vyšetření specialistou. Na naší klinice se na ortopedii specializuje majitel kliniky MVDr. Kamil Schwetter. V případě známého problému (zlomeniny, utrženého vazu, referování z jiné kliniky),nutnosti konzultace se specialistou, předpokládaného ortopedického onemocnění nebo potřeby konkrétního vyšetření (např. DKK, DLK apod.) je vhodné se objednat (zatím telefonicky 603257493 nebo emailem info@veterinanusle.cz).

Chirurgické ošetření ortopedických onemocnění u nás provádí pouze MVDr. Kamil Schwetter. Specializovaná ortopedická diagnostika jako je hodnocení DKK (dysplazie kyčelního kloubu), DLK (dysplazie loketního kloubu), OCD (osteochondroza zejm. ramenního kloubu) spočívá ve specializovaném klinickém vyšetření a vhodně polohovaných rentgenových snímcích, vydání lékařské zprávy event. rentgenových snímků na CD-rom nosiči. Cena těchto vyšetření zpravidla nezahrnuje sedaci pacienta, která je v případě těchto vyšetření zpravidla nutná. Sedace pacienta většinou pohybuje do 500,- Kč, ale vždy záleží na váze pacienta, a tudíž s potřeby sedativ a materiálu.

Konkrétní operační techniky a jejich volba při utržení kolenních vazů (TTA, náhrada kolenního vazu) při operaci luxací patel eventuelně operací zlomenin jsou vždy pečlivě rozebrány osobně na místě s panem doktorem během ortopedického vyšetření. Vždy se snažíme najít nejvhodnější variantu nejen pro pacienta ale také pro majitele.

Samotná příprava na chirurgický zákrok a veškerá per a postoperační péče je shodná s péčí po jakémkoliv chirurgickému zákroku. Podrobnosti můžete najít v oddílu kastrací.

illustration-splash

Ceník ortopedické ošetření

Ortopedická diagnostika (DKK/+DLK/+OCD)
3500 - 5000,- Kč
+ spondyloza
+ 1000,- Kč
Operace:
Fraktury nekomplikované
10 000 - 15 000,- Kč
Fraktury komplikované
15 000 - 25 000,- Kč
Luxace patel (MLP,LLP) operace
12 000 - 14 000,- Kč
LCC - Náhrada vazu
9000 - 11000,- Kč
LCC - TTA
LCC - TPLO
20 000 - 25 000,- Kč
30 000 - 35 000,- Kč
Ortopedické vyšetření
390 - 590,- Kč