Hospitalizace a pooperační péče

illustration-splash

Někteří pacienti, zejména ti, kteří nepřijímají krmení nebo tekutiny delší dobu nebo trpí selháváním některých z životně důležitých orgánů (např. ledviny nebo játra), musí být stabilizováni infuzní terapií. Infuzní terapie trvá zpravidla několik hodin event. i dní podle vážnosti stavu.

Samotné infuzi předchází kanylace, což je zavedení nitrožilní kanyly do přední nebo zadní packy pacienta, přes kterou pacientovi aplikujeme infuzní roztoky. Rychlost podávání infuzního roztoku u každého našeho pacienta hlídá infuzní pumpa. Přes kanylu lze aplikovat také mnohá léčiva případně anestetika. Hospitalizace znamená pobyt pacienta v hospitalizačním boxu, kde má k dispozici tekutiny a vhodné veterinární krmení. Zpravidla hospitalizovaní pacienti zároveň podstupují i infuzní terapii. Každý hospitalizovaný pacient má svojí hospitalizační kartu, do které se zapisují veškeré informace o pacientovi a všechna léčiva a čas jejich podání a další léčebný plán. Kočičky mají k dispozici svou kočičí toaletu, pejsky chodí sestřičky vždy na vodítku pravidelně venčit.

Ve většině případů jsou pacienti hospitalizováni pouze během dne, na noc jsou propuštěni domů ke svým páníčkům. V případě urgentního stavu zůstává pacient spolu s ošetřujícím doktorem na klinice přes noc.
Návštěva pacientů na hospitalizaci je možná po domluvě s ošetřujícím lékařem. Pokud se jedná o pacienty s podezřením na infekční onemocnění mohou být návštěvy omezeny.
Částky v ceníku infuzní terapie/hospitalizace v sobě nezahrnují léčiva, krmivo ani diagnostické přístupy použité během hospitalizace (sonografie, rentgeny, analýzy krve apod.) Cena infuzní terapie se odvíjí od množství infuzního roztoku, infuzního setu a infuzních hadiček, materiálu (rukavic, jehel, bandáží, savých podložek, dezinfekce).

illustration-splash

Ceník hospitalizace a pooperační péče

Infuzní terapie
cca 800,- Kč/den
Hospitalizace pacienta s infuzní terapií (cenový odhad s diagnostikou a léky)
+ každý další den
3500 - 4500,-Kč
+ 2000 - 2500,-Kč